• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Przed odwiedzinami zapoznaj się z zasadami
obowiązującymi w SPZOZ ZSM w Chorzowie
w tym zakresie

Lokalizacja: Strzelców Bytomskich 11


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Odwiedziny – Codziennie w godzinach: 13.00 – 15.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym przez personel lekarski w trakcie odwiedzin lub pod numerem telefonu:
32 34 99 155/156 w godzinach 15.00-16.00.

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Odwiedziny - Codziennie w godzinach 12.00 – 18.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym przez personel lekarski w trakcie odwiedzin lub pod numerem telefonu:
32 34 99 200/197 w dni robocze w godzinach 12.00-14.00

Oddział Neonatologii

Odwiedziny - Codziennie w godzinach 12.00 – 18.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są przez personel lekarski w trakcie odwiedzin lub pod numerem telefonu:
32 34 99 203/207 w godzinach 12.00-14.00

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Odwiedziny Od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00-16.00

Weekendy – w godzinach 13.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym przez personel lekarski w trakcie odwiedzin do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu: 32 34 99 164/165 codziennie do godziny 15.00

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Odwiedziny Codziennie w godzinach: 14.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym przez personel lekarski w trakcie odwiedzin do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu: 32 34 99 235/157/159 codziennie w godzinach 12.00 -14.00

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny Codziennie w godzinach: 13.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego w trakcie odwiedzin do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu: 32 34 99  177/182  od poniedziałku do piątku 12.00-15.00

 

Oddział Geriatrii

Odwiedziny Codziennie w godzinach: 13.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego w trakcie odwiedzin do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu 32 34 99 732 od poniedziałku do piątku 12.00-15.00.

 

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Odwiedziny Codziennie w godzinach: 14.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego lub pod numerem telefonu 32 34 99 187 w godzinach 11.00 – 13.30.

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Odwiedziny Codziennie w godzinach: 14.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego lub pod numerem telefonu: 32 34 99 191 od poniedziałku do piątku 10.00-11.00.Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Odwiedziny Codziennie w godzinach 13.00-16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego pod numerem telefonu: 32 34 99 725/737Zasady odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się zgodnie z harmonogramem wskazanym powyżej.
  W sytuacji konieczności odwiedzin poza ww. godzinami wymagana jest zgoda lekarza kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego.
 2. Osoba odwiedzająca nie może wykazywać objawów infekcji. Osoby chore lub z widocznymi objawami infekcji stwarzają zagrożenie dla osób hospitalizowanych.
 3. Podczas pobytu na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki. Zaleca się także dezynfekcję rąk przed i po wizycie w Szpitalu.
 4. Podczas odwiedzin w Sali chorych przebywać może wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.
 5. Czas odwiedzin należy ograniczyć.
 6. W czasie odwiedzin nie można zakłócać spokoju i ciszy pacjentom hospitalizowanym.
 7. W czasie wizyty w Oddziale osoba odwiedzająca powinna stosować się do zaleceń personelu.