• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Przetarg ograniczony na dzierżawę powierzchni w budynku wolnostojącym - Pawilon nr 4

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę powierzchni w budynku wolnostojącym - Pawilon nr 4 przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie na okres 15 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niekonkurencyjnych względem SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargowa
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projekt umowy dzierżawy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przeprowadzonej wizji lokalnej
Załącznik nr 4 - – Wykaz powierzchni przeznaczonej do dzierżawy w budynku pawilonu 4
Załącznik nr 5 - Protokół zadawczo-odbioirczy


Informacja z dnia 9 listopada 2023 roku o złożonych ofertach
Pobierz dokument

Informacja z dnia 17 listopada 2023 roku o złożonych ofertach cenowych
Pobierz dokument