• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Informujemy, że na drogach wewnętrznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich  obowiązuje „strefa ruchu” oraz nowe zasady organizacji ruchu drogowego.

Na podstawie art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), w tym  w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami, czyli w przypadku SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich.

Nową organizację wprowadzono z uwagi na zapewnienie zasad, dotyczących bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przez kierowców, korzystających z dróg w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich   każdego dnia kierowcy parkują swoje samochody osobowe w miejscach, utrudniających dojazd ambulansów, dowóz pacjentów i osób niepełnosprawnych, na drogach pożarowych czy w miejscach oznakowanych znakami zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania.

O wjeździe do strefy ruchu informuje znak D-52 – biała tablica z napisem „Strefa ruchu” oraz symbolem samochodu. Wyjazd ze strefy oznacza znak D-53, który graficznie ma taką samą postać, z tym że jest przekreślony czerwoną linią. O obowiązującej „strefie ruchu” informują znaki, ustawione przy bramach wjazdowych na teren SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. Wprowadzenie „strefy ruchu” w rozumieniu Art. 2 pkt. 16a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.) oznacza, że kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Pozostałe zasady nowej organizacji ruchu drogowego określone są znakami drogowymi ustawionymi na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich                             

Na obszarze strefy ruchu przepisy kodeksu drogowego obowiązują w pełnym zakresie, tj.: zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego. Wprowadzenie znaku „Strefa ruchu” pozwala Policji i Straży Miejskiej karać kierowców za wszystkie wykroczenia przewidziane w kodeksie drogowym, czyli np. za jazdę bez dokumentów, przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, parkowanie w miejscu niedozwolonym lub brak włączonych świateł.