• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 000 000,00 zł na zakupu aparatu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) w ramach zadania  pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” – wymiana aparatów PET

 Zakupiony aparat  zainstalowany w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej  to najnowszej generacji skaner hybrydowy PET-CT, który znacząco zwiększy możliwości diagnostyczne dzięki wysokiej czułości i rozdzielczości obrazów opartych na cyfrowej technologii detekcji
z wykorzystaniem przetworników typu SiPM kryształach LSO