• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W dniu 4 lipca 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Maksymalny poziom dofinansowania zadania wynosi 730 000,00 zł

W ramach zadania pn: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z COVID-19 szpital zakupi aparat USG oraz przyłóżkowy aparat RTG