• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  16.07.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: 12.07.2019 r.
Termin składania ofert: 19.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  
19.07.2019 r. godz. 10:30
Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  25.07.2019 r. godz. 10:30
Termin składania ofert: 29.07.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  29.07.2019 r. godz. 10:30

Uwaga Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 30.07.2019 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:  30.07.2019 r. godz. 12:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na pakiety”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/32/2019

Pakiet nr 1 - Szafa do przechowywania leków anestetycznych (1 sztuka dla bloku operacyjnego),
Pakiet nr 2 - Stojak na kroplówki (2 sztuki dla bloku operacyjnego),
Pakiet nr 3 - Stolik opatrunkowy z półką (1 sztuka dla bloku operacyjnego),
Pakiet nr 4 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (4 komplety łóżek wraz z szafkami dla oddziału chirurgicznego),
Pakiet nr 5 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (5 kompletów łóżek wraz z szafkami dla oddziału neurologicznego),
Pakiet nr 6 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla dorosłych (2 sztuki dla oddziału chirurgicznego),
Pakiet nr 7 - Łóżko rehabilitacyjne elektryczne dla młodzieży (1 sztuka dla oddział neurologicznego),
Pakiet nr 8 - Wózek proceduralny z wyposażeniem (1 sztuka dla oddział neurologicznego),
Pakiet nr 9 - Wózek opatrunkowy (1 sztuka dla oddział ortopedii),
Pakiet nr 10 - Chłodziarka do przechowywania leków (1 sztuka dla oddział ortopedii),
Pakiet nr 11 - Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania odczynników (1 sztuka dla Pracowni Histopatologicznej),
Pakiet nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjaciel dla dorosłych (11 sztuk dla oddział ortopedii),
Pakiet nr 13 - Stolik przyłóżkowy dla dorosłych (2 sztuki dla OAiIT),
Pakiet nr 14 - Stolik zabiegowy dla Pracowni PET/CT (1 sztuka).

Załączniki

Data dodania Załącznik
10.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510189548-N-2019

1219_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-510189548-n-2019.pdf

22.08.2019

Wybór częściowy oferty dla pakietu nr 4, pakietu nr 5 i pakietu nr 12

1175_wybor-czesciowy-oferty-dla-pakietu-nr4nr-5-i-nr12-22.08.2019.pdf

20.08.2019

Wybór częściowy oferty dla pakietu nr 3 i nr 8

1174_wybor-czesciowy-oferty-3.pdf

16.08.2019

Wybór częściowy oferty dla pakietu nr 2

1168_wybor-czesciowy-oferty-dla-pakietu-nr-216.08.2019.pdf

31.07.2019

Unieważnienie postępowania dotyczy p. 7, p. 9, p. 10, p.14

1133_uniewaznienie-postepowania-dotyczy-p.-7-p.-9-p.-10-p.14.pdf

30.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

1128_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

07.08.2019

Unieważnienie postępowania dotyczy pakietu 11

1151_uniewaznienie-postepowania-w-pakiecie-nr-11.pdf

13.08.2019

Unieważnienie postępowania dotyczy pakietu nr 13

1164_uniewaznienie-pakietu-nr-13.pdf

13.08.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej dla pakietu nr 6

1165_wybor-czesciowy-oferty-dla-pakietu-nr-6.pdf

16.08.2019

Wybór częściowy oferty dla pakietu nr 1

1167_wybor-czesciowy-oferty-dla-pakietu-nr-116.08.2019.pdf

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 3 Blok Operacyjny załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1121_zmodyfikowany-pakiet-3-blok-operacyjny-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 5 Neurologia załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1120_zmodyfikowany-pakiet-5-neurologia-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 6 Chirurgiczny załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1119_zmodyfikowany-x2-pakiet-6-chirurgiczny-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 2 Blok Operacyjny załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1118_zmodyfikowany-pakiet-2-blok-operacyjny-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 12 Ortopedia załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1114_zmodyfikowany-pakiet-12-ortopedia-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 11 Histopatologia załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1117_zmodyfikowany-pakiet-11-histopatologia-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 4 Chirurgiczny załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1116_zmodyfikowany-x2-pakiet-4-chirurgiczny-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 13 OAiIT załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1115_zmodyfikowany-pakiet-13-oaiit-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Zmodyfikowany Pakiet 8 Wielospecjalistyczny załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

1113_zmodyfikowany-pakiet-8-wielospecjalistyczny-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

25.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_cz.4

1112_6odpowiedzi-na-pytaniapismo-24.pdf

25.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_cz.3

1111_5odpowiedzi-na-pytaniapismo-25.07-czesc-5.pdf

25.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540154874-N-2019

1110_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540154874-n-2019.pdf

22.07.2019

Zmiana do SIWZ, zmiana terminów

1090_zmiana-do-siwz-zmiana-termiow.pdf

08.07.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1049_zp322019-siwz.docx

08.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 570102-N-2019

1048_ogloszenie-o-zamowieniu-bzp-570102-n-2019.pdf

08.07.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (format ZIP)

1050_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.zip

12.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540144061-N-2019

1056_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540144061-n-2019-dnia-12.07.2019.pdf

12.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_cz.1

1057_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcowcz.1.pdf

12.07.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zmodyfikowany OPZ Pakiet 6

1058_zalacznik-nr-2-do-siwz-zmodyfikowany-opz-pakiet-6.docx

16.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540146147-N-2019

1061_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540146147n2019.pdf

16.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców_cz.2

1062_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcowcz.2.pdf

16.07.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zmodyfikowany OPZ Pakiet 10

1063_zalacznik-nr-2-do-siwz-zmodyfikowany-opz-pakiet-10.docx

16.07.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ - Zmodyfikowany Formularz ofertowy

1064_zalacznik-nr-1-do-siwz-zmodyfikowany-formularz-ofertowy.docx

18.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540147965_N_2019

1070_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540147965n2019.pdf

18.07.2019

Zmiana do SIWZ zmiana terminów

1071_zmiana-do-siwz-zmiana-termiow.pdf

22.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540151310-N-2019

1089_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540151310-n-2019.pdf