• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Komfort dla małych pacjentów

Dzisiaj, 17 grudnia 2018 roku zakończyły się prace modernizacyjne na oddziale chirurgii z ośrodkiem chirurgii małoinwazyjnej dla dzieci  Zespołu Szpitali Miejskich przy ulicy Władysława Truchana 7. Wykonawcą robót budowalnych była firma GLS Sp. z o.o. z Chorzowa. Koszt inwestycji przekroczył 1,8 mln złotych. W najbliższych tygodniach zostaną zamontowane niezbędne urządzenia oraz meble.
Przekazanie oddziału do użytku planowane jest na pierwszy tydzień 2019 roku.