• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na podstawie podpisanej umowy  nr 1/13/9/2022/191/484 otrzymał 975 974,00 zł
na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

SP ZOZ ZSM za przyznaną dotację zakupił:
  • system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF (1 szt)
  • zamrażalkę niskotemperaturową (1 szt)
  • komorę laminarną (1 szt)
  • mikroskop optyczny (1 szt)
  • wirówki laboratoryjne ( 2szt)