• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dzisiaj (23 stycznia) uroczyście otwarliśmy oddział chirurgii dziecięcej

Oddział został w całości zmodernizowany, zgodnie z projektem Pracowni AP Projekt Piotra Antosza z Katowic. Roboty budowlane i instalacyjne zrealizowała firma GSL Sp. z o.o. z Chorzowa. Koszt modernizacji (wraz z wyposażeniem) przekroczył 2 mln złotych (roboty budowlane: 1,85 mln złotych; wyposażenie ok. 240 tys. złotych).
W ramach modernizacji dokonano przebudowy oddziału (przeniesiono ściany działowe) w celu uzyskania niezbędnej przestrzeni pod łazienki z węzłem sanitarnym. Wymieniono w całości instalację wodną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
Sale chorych są klimatyzowane i odpowiednio wentylowane (zabudowano nowe urządzenia). Zainstalowano systemy sygnalizacji pożaru (SSP; system umożliwiający szybkie wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, automatyczne powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej) i dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO; dźwiękowy system ostrzegawczy pozwalający przekazywać informację o zagrożeniu na żywo – automatycznie za pomocą ogłaszania komunikatów i/lub przez kierującego akcją ratowniczą).

Wszystkie stanowiska (łóżka) wyposażono w panele nadłóżkowe pozwalające na bezpośredni pobór gazów medycznych (tlenu i próżni). Oddział wyposażono w gabinety diagnostyczno – zabiegowy i pomieszczenie przygotowawcze, które wyposażone od podstaw w sprzęt i meble medyczne. Na korytarzu wydzielono przestrzeń pod konsolę pielęgniarską, która została wyposażona w system podglądu stanowisk reżimowych (sal, na których przebywać będą poparzone dzieci), a także system przywoławczy, pozwalający szybko wezwać personel medyczny.
Dla leczonych dzieci uruchomiony zostanie darmowy dostęp do sieci internetowej (Wi-Fi).
Powierzchnia objęta modernizacją - 367 m2 (19 pomieszczeń, w tym 8 sal chorych mieszczących 23 łóżka dla pacjentów).

Relacje:
 

Galeria