• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zakończyliśmy remont konserwatorski elewacji zabytkowych pawilonów nr I i II

Tuż przed świętami zakończono prace budowlane polegające na remoncie wskazanych elewacji pawilonów szpitalnych nr I i nr II mające na celu przywrócenie im pierwotnego charakteru. Prace obejmowały remont elewacji: północno- zachodniej „B” w Pawilonie nr I, północno-zachodniej „A” oraz „domku portalowego” w Pawilonie nr II, a także remont elewacji północno-wschodniej „D” w Pawilonie nr II. Obiekty naszego szpitala są wpisane do „Rejestru Zabytków Województwa Katowickiego pod numerem 1357/85” decyzją z dnia 10.06.1985r. i w całości podlegają ochronie konserwatorskiej.

Prace remontowe o wartości blisko 900 000 zł wykonała firma MIDPOL-INVESTMENT Arkadiusz Ghiuri z siedzibą w Krakowie.
Miasto Chorzów (Miejski Konserwator Zabytków) wsparło nasze działania kwotą 750 000 złotych.