• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W dniu 4 lipca 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poziom dofinansowania zadania wyniósł  730 000,00 zł

W ramach zadania pn: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z COVID-19 szpital zakupił aparat  ultrasonograficzny (USG) o wartości 180 000,00 zł  oraz przyłóżkowy aparat RTG  o wartości 550 000,00 zł