• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

100% tlenu!

Zespół Szpitali Miejskich dysponuje już w pełni funkcjonalną i ultranowoczesną komorą hiperbaryczną! Mamy wszystkie zgody i kontrakt z NFZ. Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Ideą terapii hiperbarycznej jako metody leczenia jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych. Nasza komora pomoże pacjentom w leczeniu wielu chorób i dolegliwości - m.in. choroby dekompresyjnej, zatorów gazowych, zatruć tlenkiem węgla i oparzeń, ale także trudno gojących się ran, zakażeń, owrzodzeń i stopy cukrzycowej.