• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Rokrocznie w listopadzie (18.) obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków i zwiększającą się odporność na nie. Wszystko z powodu nieracjonalnego ich stosowania. Głośna dyskusja na ten temat ma również podnieść świadomości społeczeństwa w tym zakresie. W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowie pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.

W celu wsparcia przekazu wiedzy o antybiotykach Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzona była w tym roku po raz czwarty. Zgodnie z założeniami kampania ma zaangażować jak najszerszy zakres instytucji publicznych i prywatnych, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej.

Wykład Maryn McKenna, TED, 2015

Penicylina zmieniła wszystko. Infekcje, które wcześniej zabiły, nagle stały się szybko uleczalne. Ostatnimi czasy pojawiły się jednak bakterie odporne na leki. Oznacza to, że wkraczamy w świat po antybiotykach - i nie będzie on piękny. Są jednak rzeczy, jak mówi Maryn McKenna, autorka nagrodzonej publikacji Big Chicken, które możemy zrobić ... jeśli zaczniemy teraz.

Przydatne adresy i publikacje