• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
W ramach działań podejmowanych wspólnym wysiłkiem w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie, dla pacjentów przybywających do Polski oraz pracowników medycznych opracowano materiały edukacyjne dotyczące m.in. praw pacjenta w języku ukraińskim.