• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Czad, CO - tlenek węgla

Tlenek węgla nazywany również czadem to bezbarwny i bezwonny silnie trujący gaz. Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza jednak jako produkt spalania paliw /drewno, gaz/ powstaje w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają gęstość większą od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń.
Do organizmu dostaje się poprzez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwi. Czad dużo łatwiej wiąże się z hemoglobiną od tlenu /250-300 razy lepiej/, w związku z czym uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu i prowadzi do niedotlenienia narządów i często do śmierci. Tlenek węgla to produkt niepełnego spalania spowodowanego np. poprzez zbyt małą ilość tlenu, który może pojawić się w naszym mieszkaniu m.in poprzez:

 • nieszczelny przewód kominowy
 • brak odpływu spalin z garażu
 • słabą lub całkowity brak wentylacji w mieszkaniu, w którym następuję proces spalania (kominek, podgrzewacz wody, piec)

Objawy zatrucia tlenkiem węgla

 • ból głowy
 • ogólne zmęczenie
 • duszności
 • trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny

Osłabienie i znużenie, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że osoba zatruta czadem pozostaje całkowicie bierna i nieświadoma zagrożenia (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny, nie przewietrza pomieszczeń), następnie traci przytomność i, jeżeli nie zostanie jej udzielona w miarę szybko pomoc – umiera.

Jak ratować osobę zatrutą tlenkiem węgla

Aby pomoc udzielana osobie zatrutej tlenkiem węgla była skuteczna należy przede wszystkim:

 •   natychmiast otworzyć okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę i wpuścić świeże powietrze
 •   jak najszybciej wynieś osobę zatrutą na świeże powietrze
 •   rozluźnić jej ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać jej, gdyż nie można doprowadzić do jej przemarznięcia
 •   jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzona osoba nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca


Zawsze należy wezwać służby ratownicze: Pogotowie ratunkowe 999, Straż Pożarną 998 lub zadzwonić na numer 112.
Z pomieszczeń, do których dostał się tlenek węgla, nie należy korzystać aż do momentu ustalenia przyczyny oraz jej usunięcia.źródło: Telpol INFO; opublikowany 30 listopada 2018