• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

 Za nami jubileuszowa konferencja  Zakładu  Radiologii Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej  Zespołu Szpitali Miejskich "Radiologia, diagnostyka obrazowa i medycyna nuklearna - dziś, jutro, pojutrze". Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi  specjaliści z wiodących ośrodków radiologii oraz medycyny nuklearnej.

Spotkanie dotyczyło nowoczesnych rozwiązań z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej, z których obecnie korzysta Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, a także kierunków rozwoju nowych technologii w tym zakresie.

 

Głos zabrali między innymi: Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich dr n ekon. Jerzy Szafranowicz,  Prorektor ds/klinicznych  ŚUM profesor Damian Czyżewski,

Część wykładową,  po uroczystym otwarciu,   rozpoczęli swoimi wspaniałymi  wykładami  naukowo-dydatktycznymi   Dr n.med.Katarzyna Lipka – kierownik Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej  oraz dr n.med. M.Boba  - zastępca kierownika Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej

Pozostałe wykłady przedstawili : Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej  Pan profesor Leszek Królicki  z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  Pani profesor Elżbieta Jurkiewicz – największy autorytet w dziedzinie radiologii pediatrycznej z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie oraz konsultant wojewódzki ds. radiologii i diagnostyki obrazowej dr n med. Wojciech Wawrzynek.

 

Dodatkowo duże zainteresowanie wzbudził wykład przedstawiciela firmy zajmującej  się sztuczną inteligencją w medycynie, w kontekście jej  wykorzystania  w radiologii.

 

Gościem honorowym konferencji był Pan Jerzy Owsiak - Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, który ze względu na swoje liczne obowiązki nie mógł być obecny, jednak przesłał wspaniały filmik z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów.

 

Konferencja odbyła się 20 wrześnie 2022 roku w  Chorzowskim Centrum Kultury z okazji jubileuszu 20- lecia   Zakładu  Radiologii Diagnostyki Obrazowej i Medyny Nuklearnej    objęta została patronatem Pana Andrzeja Kotali – Prezydenta Miasta Chorzów.  

 

Wideorelacja z  wydarzenia  znajduje się na stronie    
https://www.facebook.com/ZespM/