• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Śląska Konferencja Radiologiczna

W dniach 9 - 10 listopada 2018 roku w Jaroszowicach odbyła się Śląska Konferencja Radiologiczna pod Patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Tematem konferencji było obrazowanie gruczołów piersiowych oraz prostaty. W konferencji liczny udział wzięli lekarze specjaliści radiologii z  naszego szpitala. Dr n. med. Katarzyna Lipka i dr. n. med. Marek Boba – specjaliści radiologii, diagnostyki obrazowej jak również medycyny nuklearnej z Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej ZSM zostali zaproszeni przez komitet organizacyjny do przedstawienia aktualnego stanu wiedzy oraz perspektyw diagnostyki i terapii gruczołu krokowego w medycynie nuklearnej, co zaowocowało wygłoszeniem obszernego wykładu pod tytułem Prostata we współczesnej medycynie nuklearnej.