• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Zasady udzielania pierwszej pomocy u osób dorosłych w stanie zagrożenia życia rekomendowane przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, a w szczególności, gdy wystąpiły:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utoniecie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu lub krwotok
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Wezwij Pogotowie!
Zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112

Gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, ale środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy?

Czy jest po godzinie 18.00?

 • Nie - udaj się do swojego lekarza rodzinnego do poradni POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
 • Tak - udaj się do placówki realizującej świadczenia opieki nocnej i świątecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 dnia danego do 8.00 dnia następnego