• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

ABC Empatii - czyli mali pacjenci z bardzo ważną książką

Publikacja ma przełamywać bariery, tabu i stereotypy związane z niepełnosprawnością. Książka "ABC Empatii" trafiła właśnie do rąk małych pacjentów ze szpitala w Chorzowie. Egzemplarze wręczył ambasador projektu senator Marek Plura oraz twórcy z Czepczyński Family Foundation.

Do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie trafiło 100 egzemplarzy książki "ABC Empatii". Część to prezent dla obecnych na spotkaniu dzieci, reszta trafi do szpitalnej biblioteczki. Książka w przystępny, graficzny sposób pozwala dzieciom zrozumieć ludzką różnorodność, dysfunkcje i choroby. Uczy tym samym szacunki i tolerancji. Książkę, z własnych środków, wydała fundacja rodziny Czepczyńskich.

Publikacja już trafia na oddziały szpitali dziecięcych, a niebawem szersza dystrybucja ruszy do szkół podstawowych.

Akcję i samą książkę promuje senator Marek Plura, który sam boryka się z niepełnosprawnością.