• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Pracownia USG dla dzieci w bajkowych kolorach

27 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie po remoncie pomieszczeń Pracowni USG znajdującej się w strukturach Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie mieszczącej się ulicy Władysława Truchana 7 wraz z prezentacją nowego, wysokospecjalistycznego aparatu USG. Będzie to okazja do podziękowania za okazane wsparcie, które zaowocowało zakupem nowoczesnego aparatu USG dla małych pacjentów szpitala. Podziękujemy także wolontariuszom – pracownikom Grupy Tauron, którzy działając po auspicjami Fundacji Iskierka, odnowili Pracownię.

Całkowity koszt zakupu aparatu USG to 280 000,00 zł, z czego 51 500 zł zostało przekazane z aukcji charytatywnej, która odbyła się w czasie Balu Prezydenta Chorzowa w 2018 roku, 40 000, 00 zł w ramach darowizny przekazała Fundacja ISKIERKA, 38 500,00 zł pochodziło ze środków własnych szpitala, natomiast pozostała część, tj.: 150 000,00 zł została sfinansowana z dotacji Unijnej w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0291/18 pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prezes Fundacji ISKIERKA, Jolanta Czernicka-Siwecka
Wsparliśmy akcję przykazania środków na ten cel, gdyż po dwóch edycjach akcji: Profilaktyka jest OK! z Fundacją Nasze Dzieci, widzieliśmy już, jak ważne są dokładne badania USG w okresie rozwojowym dzieci. W ubiegłym roku, we wrześniu, w Przedszkolu nr 29 w Chorzowie przebadanych zostało 300 dzieci. W aż 21 przypadkach wykryto zmiany wymagających dalszej konsultacji medycznej. Postanowiliśmy zatem połączyć siły i wspólnie z Dyrekcją Szpitala, Prezydentem Chorzowa, jak i z naszymi darczyńcami zapewnić najnowocześniejszy sprzęt, aby badania były bardziej dostępne dla mieszkańców regionu. W akcję badań przesiewowych aktywnie włączyli się lekarze radiolodzy Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, którzy w całości wykonali badania USG w Przedszkolu.


Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Wojewódzki Konsultant ds. Hematologii i Onkologii Dziecięcej
U większości dzieci, u których stwierdza się nowotwory w obrębie jamy brzusznej, proces nowotworowy jest z reguły bardzo zaawansowany, często z przerzutami do innych regionów ciała. Większość z tych pacjentów nie miała nigdy wcześniej wykonywanego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Środowisko polskich onkologów dziecięcych od wielu lat sugeruje włączenie badania USG brzucha do badań profilaktycznych wykonywanych u wszystkich dzieci. Niestety nadal nie ma na to publicznych pieniędzy. Ponadto profilaktyczne badanie USG brzucha pozwoliłoby na wczesne wykrycie wad rozwojowych, do tej pory niemych klinicznie i wdrożenie właściwego postępowania leczniczego.


Aparatu Samsung RS80A to najwyższej klasy ultrasonograf przeznaczony do badań noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Najnowocześniejsze rozwiązania zapewniają szybką i precyzyjną diagnostykę wszystkich okolic anatomicznych oraz wysoką ergonomię pracy lekarza specjalisty. Nadzwyczajna jakość obrazu w aparacie RS80A powstała dzięki nowatorskim technologiom firmy Samsung. Platforma S-Vision(TM) wraz z S-Harmonic(TM) i głowicami S-Vue(TM) zapewniają wysoką wiarygodność rozpoznania w diagnozowaniu nawet najtrudniejszych przypadków.

Zakupiony ultrasonograf klasy Premium wyposażony jest w głowice:

  • convex S-Vue do badań brzusznych
  • liniową do badań tarczycy, płuc, moszny, piersi, naczyń
  • microconvex do badań przezciemiączkowych oraz brzusznych noworodków i małych dzieci
  • liniową wysokiej częstotliwości do badań stawów, mięśni, skóry

Dodatkowo aparat posiada moduł elastografii uciskowej - funkcja ta pozwala na zróżnicowanie tkanki pod względem twardości, a każdy stopień twardości kodowany jest innym kolorem, co pozwala na zaliczenie danej zmiany do grupy o mniejszym lub większym prawdopodobieństwie złośliwości. Dzięki bogatemu wyposażeniu i świetnej jakości obrazowania aparat stanowi idealne narzędzie umożliwiające wykonywanie szerokiego spektrum małoinwazyjnych procedur z zakresu radiologii interwencyjnej.
Aparat posiada możliwość uruchomienia wielu dodatkowych funkcji takich jak: S-Detect, Elastografia typu Shearwave, oprogramowanie do badań z użyciem środków kontrastowych, fuzja obrazów, Natural Vue, obrazowanie panoramiczne, które mogą być wykorzystane np. podczas badań klinicznych lub naukowych.

Relacje z otwarcia


artykuł


Galeria