• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Lądowisko i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Chorzowie

Każde przekładanie pacjenta, który doznał poważnego, wielonarządowego urazu pogarsza rokowania i utrudnia leczenie. Niezwykle istotna jest też sprawna organizacja transportu, aby zminimalizować ryzyko błędu. Tym bardziej, że liczy się każda minuta …
Dzięki Funduszom Europejskim szpital stworzył miejsce do całodobowego lądowania śmigłowców medycznych, szybkiego i bezpiecznego dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego.
Oprócz tego szpitalny oddział ratunkowy wyposażony jest nowoczesną aparaturę diagnostyczną, która umożliwia lekarzowi podjęcie leczenia.
Wśród niej jest m.in. komora hiperbaryczna, w której ciśnienie jest 2,5-krotnie wyższe od ciśnienia atmosferycznego. Terapia hiperbaryczna poprawia naturalne mechanizmy gojenia ran i procesów naprawczych różnych schorzeń.

Wartość inwestycji wynosi blisko 8 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 6 mln zł.


Zapraszamy na wirtulany spacer po naszym lądowisku, SOR i komorze hiperbarycznej