• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w imieniu Dyrekcji Zespołu Szpitali Miejskich składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Chcemy wyrazić ogromne uznanie i składamy wyrazy szacunku dla Waszego poświęcenia
 i zaangażowania w pełnieniu swoich obowiązków w tym trudnym czasie.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jaki okazujecie wszystkim potrzebującym i cierpiącym pacjentom.

Niech radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają Wam codzienne wyrzeczenia, trud i troskę.

 

Dyrekcja SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich