• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

CIM - Centrum Informacji Medycznej

W budynku dawnej portiernii naszego szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 otwarto Centrum Informacji Medycznej - nowe miejsce na zdrowotnej mapie Śląska, gdzie będzie można uzyskać kompleksowe dane między innymi o zakresie usług medycznych świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie województwa śląskiego czy lokalizacji podmiotów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających w Chorzowie i innych miastach Śląska. Uroczystego otwarcia dokonali: Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów, Anna Knysok - Dyrektor Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Jerzy Szafranowicz - Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Magdalena Sekuła - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej. Zaproszeni goście mieli również okazję zobaczenia wyremontowanych pomieszczeń budynku poradni specjalistycznych Zespołu Szpitali Miejskich w Pawilonie nr 5, jak i prac budowlanych przy Pawilonie nr 1, w którym również będzie się mieścić apteka przyszpitalna. W nowo powstałym Centrum Informacji Medycznej, przy ul. Strzelców Bytomskich (przy wejściu na teren szpitala) do godz. 15:00 (12.10) odwiedzający będą mieli możliwość między innymi skorzystania z bezpłatnych masaży leczniczych oraz badań: wzroku, ciśnienia czy skóry głowy, jak również wzięcia udziału w konsultacjach fizjoterapeutycznych i wyrobienia sobie karty EKUZ.