• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Chorzowski szpital z akredytacją Ministra Zdrowia

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie od niedawna jest szpitalem akredytowanym przez Ministra Zdrowia. W województwie śląskim takim mianem może poszczycić się tylko 30 placówek. Akredytacja to potwierdzenie wysokiej jakości leczenia i spełnienia wyśrubowanych norm organizacji pracy szpitala.

Akredytacja szpitali polega na ocenie funkcjonowania jednostek w oparciu o określony zestaw wymogów (standardów), które związane są z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki czy odpowiednim przepływem informacji i edukacją personelu. Proces akredytacyjny nadzoruje Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, a samej akredytacji udziela Minister Zdrowia.

W chorzowskim szpitalu proces ubiegania się o 3-letnią akredytację rozpoczął się jeszcze w 2019 roku. Od tego czasu funkcjonowanie szpitala było poddawane licznym przeglądom i konsultacjom, a pracownicy szpitala brali udział w specjalnych szkoleniach podnoszących ich kompetencje. Efektem tego jest pozytywny przegląd i zgoda na udzielenie akredytacji, której symbolem przez 3 lata będzie posługiwał się Zespół Szpitali Miejskich.

- Udział w procesie akredytacyjnym jest dobrowolny, ale uznaliśmy, że podejmiemy to wyzwanie i naszą działalność poddamy ocenie zewnętrznych  ekspertów. Wszystko po to, aby jak najlepiej leczyć i służyć naszym pacjentom. Cały zespół szpitala włożył wiele pracy w przygotowanie do tego procesu i dostosowanie procedur do wymogów akredytacyjnych.

- To dla nas duże wyróżnienie, że jesteśmy pośród tak uznanych placówek. To też sygnał dla pacjentów, że u nas mogą liczyć na opiekę naprawdę wysokiej jakości - tłumaczy dr Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.