• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Ogromny sukces Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie!

Jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym w Polsce, którzy otrzymał w ramach konkursu z Ministerstwo Zdrowia 15 milionów złotych na zakup nowego sprzętu PET-CT. Dodatkowo, jesteśmy jedynym szpitalem, który wykonuje już badania z wykorzystaniem tego nowego sprzętu.

13 lutego 2024 roku Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Andrzej Kotala, Dyrektor ZSM Jerzy Szafranowicz i dr n.med. Katarzyna Lipka - Kierownik Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej w ZSM przecięli wstęgę, jednocześnie inaugurując jego funkcjonowanie w Pracowni PET-CT w ZSM.

Pracownia PET-CT, która działa w ramach Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej wykonuje badania należące do grupy badań radioizotopowych wykorzystywanych głównie w onkologii, a także w diagnostyce schorzeń kardiologicznych, neurologicznych oraz stanów zapalnych. Badanie PET-CT umożliwia wczesne wykrycie zmian nowotworowych, wznowy choroby nowotworowej, a także ocenę jej stopnia zaawansowania. Pracownia przystosowana jest do wykonywania badań zarówno u pacjentów dorosłych jak i u dzieci.

Całkowita wartość inwestycji PET-CT to ponad 16 milionów złotych.