• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Diamenty Forbesa 2019

Już po raz dwunasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Bisnode Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa .

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które złożyły sprawozdanie finansowe do KRS. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji.
Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode. Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:
– firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł;
– firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł;
– firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Zespół Szpitali Miejskich w województwie śląskim uplasował się na miejscu 6., natomiast w rankingu ogólnopolskim znalazł się na miejscu 29. w kategorii firm z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł.Pełna lista laureatów rankingu Diamenty Forbesa 2019