• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Koordynator ds. konkursów SP ZOZ ZSM:

Arkadiusz Jakubczyk
telefon: 32 3499 214
e-mail: ajakubczyk@zsm.com.pl

Sygnatura Data dodania Nazwa
ZSM/KO/PEHW/L/13/2024 11-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowniach EKG, EKG Holter oraz Pracowni Prób Wysiłkowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/PUO/L/17/2024 10-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo ? Ortopedycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OPG/L/15/2024 10-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza

Archiwalne

Sygnatura Data dodania Nazwa
ZSM/KO/PAD/L/14/2024 06-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Audiologiczna dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/12/2024 06-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej i izotopowej Zakładem Radiologii Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale
ZSM/KO/OOzPChS/L/16/2024 06-06-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
ZSM/KO/OChW/L/11/2024 22-05-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich ś
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/10/2024 21-05-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinach: radiologia i diagnostyka obrazowa oraz medycyna nuklearna w Zakładzie Radiologii, Diagnosty
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/9/2024 16-05-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Zakładem Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo
ZSM/KO/OAD/L/8/2024 09-05-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Alergologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarski
ZSM/KO/OOD/L/7/2024 09-05-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielaniu lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki Dziecięcej, na Bloku operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Mie
ZSM/KO/OChUO/P/2/2024 10-04-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OO/L/6/2024 04-04-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym i na Bloku operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/KChSziPO-PWRT/L/5/2024 22-03-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na koordynowanie wykonywania świadczeń zdrowotnych i pracy oddziału w zakresie realizacji świadczeń dedykowanych chirurgii szczękowo - twarzowej dla dzieci i młodzieży oraz koordy
ZSM/KO/OChW/L/4/2024 12-03-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza godzinami normalnej ordynacji w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ASz/F/1/2024 12-03-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych farmaceuty w zakresie przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą w C
ZSM/KO/NiSOZ/P/1/2024 12-03-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgniarskiej - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OG/L/3/2024 11-03-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Geriatrycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/1/2024 19-02-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, a także Bloku O
ZSM/KO/ORzPE/L/2/2024 06-02-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
ZSM/KO/IPS/RM/1/2024 13-02-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego w Izbie Przyjęć
ZSM/KO/SOR/L/1/2024 16-01-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z uwzględnieniem udzielania świadczeń w Zespole Transportu Sanitarnego (karetka transportowa ?T?) o
ZSM/KO/IOR/I/1/2024 16-01-2024 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-3 w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z siedzi
ZSM/KO/OAiITD_2/L/35/2023 18-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale AiIT dla dzieci oraz w Oddziale AiIT dla dorosłych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji le
ZSM/KO/SORiOP/L/34/2023 18-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielaniu lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami norm
ZSM/KO/PET/FM/1/2023 18-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych fizyka medycznego w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OChW/L/33/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć oraz wykonywaniu badań USG w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
Znak: ZSM/KO/OO/L/32/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym i na Bloku operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ORN/LOG/1/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (konsultacji) - logopedycznych na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OChUO/L/31/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normaln
ZSM/KO/OChO/L/30/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
ZSM/KO/IP/L/29/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OOiChSzT/L/28/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologiiz Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci
ZSM/KO/PAT/P/7/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologicznym SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OAiITD/P/6/2023 07-12-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ONiPN/L/27/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Niemowlęcym i Patologii Noworodka SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielanie
ZSM/KO/OChO/P/5/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/PO/L/26/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/PChO/L/25/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ONzPU/L/24/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji
ZSM/KO/OAiITD/L/23/2023 30-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale AiIT dla dzieci oraz w Oddziale AiIT dla dorosłych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
ZSM/KO/ORN/L/21/2023 03-11-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem rehabilitacji neurologicznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich św
ZSM/KO/OND/L/20/2023 26-10-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Neurologiczno - Nefrologicznym o profilu Neurologia Dziecięca SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w
ZSM/KO/OND/L/22/2023 25-10-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem hematologii i onkologii dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udziel
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/21 /2023 19-10-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Zakładem Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z u
ZSM/KO/OChMD/L/19/2023 19-09-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci o
ZSM/KO/ORN/P/4/2023 19-09-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ON/L/18/2023 05-09-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami norm
ZSM/KO/DiLO/L/17/2023 29-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące pracę w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (? konsylium) oraz przeprowadzaniu lekarskich konsultacji chirurgiczn
ZSM/KO/OOD/L/16/2023 22-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Okulistyki Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarski
ZSM/KO/ZRDOiMN/L/12/2023 22-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, a także Bloku Op
ZSM/KO/KPs/L/15/2023 18-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych (konsultacji) na rzecz pacjentów dorosłych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w lokalizacji: Strzelców Bytomskich przez
ZSM/KO/NiSOZ/L/11/2023 17-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert a udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) dla dzieci i dla dorosłych realizowanej przez SP ZOZ Ze
ZSM/KO/SORiOP/L/14/2023 16-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami norm
ZSM/KO/SOR/L/13/2023 16-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej przez lekar
ZSM/KO/PA/L/10/2023 14-08-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologicznym (pion pediatryczny) przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
ZSM/KO/OAiIT/L/6a/2023 03-08-2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym ( w tym na Bloku Operacyjnym) oraz Pracowni Endoskopii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
ZSM/KO/OChUOiIP/L/8/2023 14-06-2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
ZSM/KO/OAiIT/L/6/2023 07-06-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym (w tym na Bloku Operacyjnym) oraz Pracowni Endoskopii pr
ZSM/KO/DiLO/L/9/2023 30-05-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące pracę w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (konsylium) oraz przeprowadzaniu lekarskich konsultacji onkologiczny
ZSM/KO/TS/L/7/2023 29-05-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofertna udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie realizowania transportu przez Zespół Wyjazdowy Karetki typu T
ZSM/KO/OChUO/L/5/2023 16-05-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Izbie Przyjęć oraz Bloku operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach nor
ZSM/KO/PT/P/3/2023 20-04-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/OPG/L/4/2023 18-04-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w
ZSM/KO/PCh/L/3/2023 18-04-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/SOR/P/2/2023 18-04-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
ZSM/KO/ND/P/1/2023 21-03-2023 Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu koordynowania opieką pielęgniarską w Oddziale Neurologiczno-Nefrologicznym o profilu Nefrologia dziecięca wraz z udzi
ZSM/KO/ChD/L/2/2023 21-03-2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali
ZSM/KO/IP/L/1/2023 21-02-2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
ZSM/KO/SOR/RM/1/2023 21-02-2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
18-01-2023 18-01-2023 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
16.12.2022 16-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
14.12.2022 14-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
14.12.2022 14-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
09.12.2022 09-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (lokalizacja przy ul. Truchana 7)
09.12.2022 09-12-2022 Konkurs ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć oraz pełniania funcki Koordynatora Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejski
09.12.2022 09-12-2022 Konkursu ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć oraz w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
09.12.2022 09-12-2022 Konkursu ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ ZMS w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Oddziału
09.12.2022 09-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć
01.12.2022 01-12-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ Zes
18.11.2022 18-11-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
11.10.2022 11-10-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologiczno-Nefrologicznym o profilu Nefrologia dziecięca oraz w Poradni Nefrologicznej dla Dzieci
01.09.2022 01-09-2022 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Izbie Przyjęć Ogólnej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
18.08.2022 18-08-2022 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym
23-05-2022 23-05-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
19.04.2022 19-04-2022 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
15.04.2022 15-04-2022 Konkursu ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
16-12-2021 16-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
10-12-2021 10-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
09-12-2021 09-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu koordynowania opieką pielęgniarską na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
09-12-2021 09-12-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych
06.12.2021 06-12-2021 Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych/pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej/pielęgniarskiej na Oddziale Neonatologicznym SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i na Sali Porodowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej i koordynowania opieką położniczą na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i na Sali Porodowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej w Pionie Anestezjologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej or
24.11.2021 24-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych
24.11.2021 24-11-2021 Konkursu ofert na udzielanie położniczych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki położniczej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Sali Porodowej oraz na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.11.2021 18-11-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, poza godzinami normalnej or
16.09.2021 16-09-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
16.08.2021 16-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych
12.08.2021 12-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
12.08.2021 12-08-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
19.07.2021 19-07-2021 KONKURS OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pionie Anestezjologicznym oraz Pracowni Endoskopii przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
14.07.2021 14-07-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zrowotnych w Poradni Audiologicznej dla Dzieci
16.06.2021 16-06-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
19.05.2021 19-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
19.05.2021 19-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym
14.05.2021 14-05-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci
26-04-2021 26-04-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie realizowania transportu poprzez Zespół Wyjazdowy Karetki typu N
23.04.2021 23-04-2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na SOR SP ZOZ ZSM
18.03.2021 18-03-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
19-02-2021 19-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
16.02.2021 16-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
10.02.2021 16-02-2021 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzieciecej
02.02.2021 02-02-2021 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz SOR
18.01.2021 18-01-2021 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii ogólnej
18.01.2021 18-01-2021 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadsczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz izbie przyjęć
14.01.2021 14-01-2021 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych
23-12-2020 23-12-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.12.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych farmaceuty w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpit
23-12-2020 23-12-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.12.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej dla Dzieci w SP ZOZ Zespole Szpitali Mi
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Pionie Anestezjologicznym
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Laboratoriów Analitycznych wraz z Pracownią Cytometrii oraz Laboratorium Mikrobiologicznym
21-12-2020 21-12-2020 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Nefrologii Dziecięcej
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Izbie Przyjęć
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Reumatologicznym z Pododdziałem Endokrynogicznym w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii, udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz pełnienie
14-12-2020 14-12-2020 Konkurs ofert na Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych
25.11.2020 25-11-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 24.11.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na OAiIT dla Dzieci
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego SOR
18.11.2020 18-11-2020 Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na OAiIT dla Dzieci
29.10.2020 29-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 29.10.2020 r. o konkursie ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgn
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza god
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie
22.10.2020 22-10-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.10.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
30.09.2020 30-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 24.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii dla Dzieci wraz z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Odd
25.09.2020 25-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 24.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i intensywnej Terapii dla Dzieci wraz z możliwością pełnienia funkcji Koordynatora Odd
24.09.2020 24-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 23.09.2020 o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności technika elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej
22.09.2020 22-09-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 21.09.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ionie Anestezjologii (pion pediatryczny) SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
28.08.2020 28-08-2020 Ogłoszenie Dyrektora w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywasnia czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Izbą Przyjęć wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji Zastępcy Koordynatora Oddziału Alergologii i Immunologii Dziecięcej wraz
27.07.2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora o konkursie ofert na koordynowanie Oddziałem Alergologii i Immunologii Dziecięcej wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Alergologii i Immunologii
27-07-2020 27-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 27.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Izbie Przyjęć SP Z
23-07-2020 23-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
23-07-2020 23-07-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 23.07.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
16.06.2020 16-06-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 15.06.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (pion pediatryczny).
16.06.2020 16-06-2020 Ogłoszenia Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 15.06.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynac
25.05.2020 25-05-2020 Nabór na stanowisko Koordynatora Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopiwej Zespołu Szpitali Miejskich
19.05.2020 19-05-2020 Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgniarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( ambulatoryjnej i wyjazdowej).
18.05.2020 18-05-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.05 2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
18.05.2020 18-05-2020 Konkurs na wykonywanie czynności ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
30.04.2020 30-04-2020 Konkurs na koordynowanie opieką pielęgniarską Alergologia_Okulistyka i pieklęgniarskie świadczenia medyczne Oddziały Pediatryczne
30.04.2020 30-04-2020 Konkurs na udzielanie pielęgniarskich świadczeń medycznych Oddziały Pediatryczne
17.03.2020 17-03-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć.
21.02.2020 21-02-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej
21.02.2020 21-02-2020 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych
21.02.2020 21-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 21.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej.
19.02.2020 20-02-2020 Ogłoszenie Dyrektora z dnia 19.02.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej.
24.01.2020 24-01-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 24.01.2020 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych w zakresie dyżurów towarzyszących w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Ch
20.01.2020 20-01-2020 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.01.2020 o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali M
20.12.2019 20-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 20.12.2019 r. o konkursie ofert udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Geriatrycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji le
20.12.2019 20-12-2019 Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( ambulatoryjnej i wyjazdowej).
20.12.2019 20-12-2019 Unieważnienie konkursu ofert w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
18.12.2019 18-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego wraz z koordynowaniem Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Ch
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych atendenta medycznego w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
16.12.2019 16-12-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 16.12.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza god
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgnisrskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
13.12.2019 13-12-2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskiej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
18.11.2019 18-11-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.11.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza go
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami norma
28.10.2019 28-10-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.10.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normal
30.09.2019 30-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitalu Miejskich w Chorzowie z dnia 25.09.2019 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami znieczulanymi w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych
19.09.2019 19-09-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z dnia 19.09.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
08.08.2019 08-08-2019 Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym
01.08.2019 01-08-2019 Konkurs Ofert na Udzielanie lekarskich Świadczeń Zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym przez Lekarzy posiadających specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
17.07.2019 17-07-2019 Konkurs Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale neurologicznym i oddziale udarowym przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie neurologii
18.06.2019 18-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 18.16.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Poradni Alergologicznej i Immunologicznej dla Dzieci SP ZOZ Zespoł
13.06.2019 13-06-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 13.06.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Mi
29.05.2019 29-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych w Pracowni TK, Pracowni RTG Ogólnej oraz Izbie Przyjęć
28.05.2019 28-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 28.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka oraz Oddziału Pediatry
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na bloku operacyjnym
23.05.2019 23-05-2019 Ogłoszenie Konkursu Ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia radiologicznych dyżurów medycznych
14.05.2019 14-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego na Izbie Przyjęć SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzow
06.05.2019 06-05-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 06.05.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej
26.03.2019 26-03-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.03.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
07.03.2019 07-03-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów - ogłoszenie II konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakła
27.02.2019 27-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 26.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie świadcze
20.02.2018 20-02-2019 Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z dnia 14.02.2019 r. o konkursie ofert na udzielanie pielęgni
18-02-2019 18-02-2019 Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zes
18-01-2019 18-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowe
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poza godzinami normalnej ordynacj
15-01-2019 15-01-2019 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki Dziecięcej poza godzinami normalnej ordynacj
13-12-2018 13-12-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć, Oddziale Chorób Wewn
20-11-2018 20-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego dla Dz
15-11-2018 15-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddział Pediatryczny dla Dziec
7.11.2018 07-11-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych B
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgnowania pacjentów na SOR, Izbie Przyjęć, Specjalistycznej Przy
15-10-2018 15-10-2018 Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym