• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590

13 listopada 2018 r. w całym kraju, we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta szczegóły

Pakiet onkologiczny w ZSM

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie realizuje pakiet onkologiczny. Najważniejszym elementem pakietu onkologicznego jest zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, pełniąca rolę skierowania i wskazówek postępowania dla danego pacjenta. Gwarantuje ona, że wizyta lub badanie musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni szczegóły

Nasze lądowisko

SOR Zespołu Szptali Miejskich w Chorzowie jest przygotowany do przyjmowania pacjentów transportowanych helikopterem. Lądowisko powstało w ramach generalnego remontu szpitalnego oddziału ratunkowego w ZSM szczegóły

Komora hiperbaryczna

Zespół Szpitali Miejskich dysponuje w pełni funkcjonalną i ultranowoczesną komorą hiperbaryczną! Mamy wszystkie zgody i kontrakt z NFZ. Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Ideą terapii hiperbarycznej jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych. Nasza komora pomoże pacjentom w leczeniu wielu chorób i dolegliwości - m.in. choroby dekompresyjnej, zatorów gazowych, zatruć tlenkiem węgla i oparzeń, ale także trudno gojących się ran, zakażeń, owrzodzeń i stopy cukrzycowej szczegóły

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w ZSM

Od 1 października 2017 SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie świadczy usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Świadczenia udzielane są w PawilonieV (Poradnie Przyszpitalne). Tam w sytuacji nagłego zachorowania, gdy nie ma objawów zagrożenia życia, należy się udać. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i bez skierowania
szczegóły

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w sytuacjach nagłych zapewnia pomoc w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ul. Strzelców Bytomskich 11).

szczegóły

Nagłe przypadki u dzieci

Jeśli zaistnieje konieczność natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia, SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zapewnia pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

szczegóły

Nagłe przypadki u dorosłych

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie udziela również natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia życia w szpitalnej Izbie Przyjęć

szczegóły

Sprawdź, co u nas słychać

zobacz wszystkie aktulaności

Walczymy o Twoje zdrowie!

Głównym celem Zespołu Szpitali Miejskich jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie kompleksowego leczenia i diagnostyki, przestrzegania praw pacjenta, zapewnienie bezpieczeństwa i wszelkiego wsparcia w działaniach na rzecz umacniania zdrowia podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Po pierwsze kadra

Nasi specjaliści mają udokumentowane wieloletnie doświadczenie w swoich specjalizacjach. Stale podnoszą swoje kwalifikacje współpracując z czołowymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi.

Po drugie innowacja

Innowacje w zakresie najlepszych standardów medycznych, a także stały rozwój i unowocześnianie infrastruktury szpitala, pozwalają nam lepiej dbać o naszych pacjentów.

Po trzecie opieka

Wieloletnie doświadczenie w hospitalizacji pacjentów pozwoliło nam  na wypracowanie najlepszych potwierdzonych standardów opieki.

Ośrodek terapii hiperbarycznej

Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu, tzw. komorze hiperbarycznej. Ideą terapii hiperbarycznej jako metody leczenia jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych w przypadku ran oraz innych schorzeń.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Pracownia jest akredytowanym, posiadającym certyfikat ISO, jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w regionie ośrodków diagnostyki obrazowej i izotopowej, co pozwala na wykonywanie najwyższej jakości badań diagnostycznych – obrazowych i izotopowych oraz prowadzenie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Laboratoria przyszpitalne

Właściwa diagnoza to właściwa decyzja terapeutyczna – nasze przyszpitalne laboratoria oferują pełny zakres badań o uznanej jakości i wiarygodności. Badania wykonywane są na miejscu, co gwarantuje szybkość i pewność poprawnego wykonania badań.

Centralna sterylizatornia

Specjalizujemy się w kompleksowej dekontaminacji narzędzi używanych w szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych oraz gabinetach kosmetycznych. Zapewniamy mycie, dezynfekcję i sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku zgodną z wymogami sanitarnymi. Zapraszamy do korzystania z Centralnej Sterylizatorni z certyfikatami ISO.

Nowoczesne centrum medyczne

Zespół Szpitali Miejskich to nowocześnie wyposażony ośrodek, posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów

Jak pomagamy dzieciom

Nowoczesne centrum medyczne

Zespół Szpitali Miejskich to nowocześnie wyposażony ośrodek posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów


Jak pomagamy dorosłym

  • Państwa zdrowie jest pod opieką najlepszych specjalistów

  • dysponujemy najnowocześniejszą bazą diagnostyczną

Stale podnosząc jakość usług i wiedzę naszej kadry medycznej