• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 14.12.2020 r.
Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.12.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
PAKIET 1 -Wyposażenie biura
PAKIET 2 – Nośniki danych
PAKIET 3 - Papier do drukarek komputerowych, faksów i kserograficzny 
PAKIET 4 - Etykiety (1)
PAKIET 5 - Etykiety (2)
PAKIET 6 – Tablice korkowe, magnetyczne

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: 
https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
08.01.2021

Wybór oferty najkorzystniejszej

2590_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

10.02.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2652_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

09.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2500_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

09.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2501_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

09.12.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa-Załącznik nr 2 do SIWZ

2504_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

09.12.2020

Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do SIWZ

2503_formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

17.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

2550_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf