• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.01.2021 r.
Termin składania ofert: 26.01.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  26.01.2021 r. godz. 10:30
UWAGA!
Termin składania ofert: 04.02.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  04.02.2021 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia są grupowe ubezpieczenia pracowników oraz ich rodzin (współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci), SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, w zakresie między innymi:
- życia,
- zdrowia i nieszczęśliwych wypadków,
- świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: 
https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.01.2021

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa ubezpieczenia

2596_zalacznik-nr-8-do-siwz-umowa-ubezpieczenia-zsm.docx

14.01.2021

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2598_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

14.01.2021

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych i wykonywanych usług

2599_zmodyfikowany-zalacznik-nr-5-do-siwz.docx

18.01.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (2)

2611_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcy-2.pdf

20.01.2021

Zmiana terminów

2615_zmiana-terminow.pdf

25.01.2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

2619_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf

04.02.2021

Informacja z otwarcia ofert

2644_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

04.02.2021

Unieważnienie postępowania

2645_uniewaznienie-postepowania.pdf

11.02.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2653_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

23.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS250-625309-pl

2575_ogloszenie-o-zamowieniu-2020-ojs250-625309-pl.pdf

23.12.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

2576_zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

23.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2577_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

23.12.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

2578_zalacznik-nr-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

23.12.2020

Załącznik nr 2a do SIWZ struktura wiekowo płciowa

2579_zalacznik-nr-2a-do-siwz-struktura-wiekowo-plciowa-16.10.2020.docx

14.01.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

2595_odpowiedzi-na-pytania.pdf

14.01.2021

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2601_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx