• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 26.05.2020 r.
Termin składania ofert: 12.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.06.2020 r. godz. 10:30

  • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników/testów oraz niezbędnych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów: analizatora koagulologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego oraz analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego.
  • Ze względu na rodzaj badań oraz Laboratorium przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:

Pakiet 1 - Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego jednostka przy ul. Władysława Truchana 7.

Pakiet 2 - Zakup i dostawa testów wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do wykonywania identyfikacji i antybiogramów dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego jednostka przy ul. Władysława Truchana 7.

Załączniki

Data dodania Załącznik
08.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1981_siwz.docx

08.05.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

1982_zal.-nr-3-do-siwz.xls

08.05.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

1983_espd-request.zip

08.05.2020

Załącznik nr 9 do SIWZ - Plan pomieszczenia Laboratorium Analitycznego

1984_zal-nr-9-do-siwz.pdf

08.05.2020

Załącznik nr 5 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych

1985_zalacznik-nr-5-do-umowy.docx

08.05.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz publiczny

1986_kluczpubofertapostepowanieidf9caafe8-851f-4725-90cf-1ec76d7c86b7.asc

03.06.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2A, 2B do SIWZ

2044_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2a-2b-do-siwz.docx

03.06.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ

2045_zmodyfikowany-zalacznik-nr-3-do-siwz.xls

03.06.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2046_odpowiedzi-na-pytania.pdf

12.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

2058_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

22.06.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2075_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

23.06.2020

Sprostowanie do wyboru

2078_sprostowanie-do-wyboru.pdf

10.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 132-323349

2111_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2020.s-132-323349.pdf

08.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1980_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf