• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 04.05.2020r. 
Termin składania ofert: 21.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.05.2020 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych w leczeniu chorych na rdzeniowy zanik mięśni”,  numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/17/2020

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.04.2020

Specyfikacja Instonych Warunków Zamówienia

1919_siwz-na-www.docx

17.04.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1920_sac.xlsx

17.04.2020

Załącznik nr 5 do SIWZ - Klucz publiczny

1921_kluczpubofertapostepowanieidc794fafd-0933-42a4-af80-ee0b4f55bf02.asc

17.04.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

1922_espd-request3.zip

29.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1953_17.1-odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

21.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

2018_izo.pdf

22.05.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2022_wybor.pdf

10.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2053_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

17.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1918_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf