• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 17.08.2020 r
Termin składania ofert: 02.09.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.09.2020 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA TERMINU!
Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15
.09.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 131 części (pakietów).

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
28.08.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ) - pakiet 101

2277_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-101.xlsx

02.09.2020

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2)

2288_sprostowanie-ogloszenia-o-zamowieniu-2.pdf

08.09.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2294_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcowm.pdf

08.09.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ)

2295_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-po-odpowiedziach.xlsx

09.09.2020

Sprostowanie w zakresie pakietu nr 70 poz. 1

2296_sprostowanie-w-zakresie-pakietu-nr-70-poz.-1.pdf

09.09.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ) - Sprostowanie w zakresie pakietu nr 70 poz. 1

2297_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-sprostowanie-w-zakresie-pakietu-

10.09.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet 70 poz. 1

2310_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-70-poz.-1.xlsx

11.09.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2312_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-2.pdf

15.09.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

2316_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

01.12.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2488_30.96-wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

19.01.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2613_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

31.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS147-360945-pl

2197_ogloszenie-o-zamowieniu-2020-ojs147-360945-pl.pdf

31.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SMJU)

2198_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-smju.docx

31.07.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Załącznik nr 2 do SIWZ)

2199_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

07.08.2020

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

2213_sprostowanie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf

28.08.2020

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

2276_przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.docx