• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 17.08.2020 r.
Termin składania ofert: 21.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  21.08.2020 r. godz. 10:30
UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 27.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  27.08.2020 r. godz. 10:30
UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.08.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych dla Centralnych Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

PAKIET 1 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
PAKIET 2 - TESTY KONTROLI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, RUTYNOWEJ KONTROLI MYCIA
PAKIET 3 - ETYKIETY DO METKOWNICY
PAKIET 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA STERYLIZACJI
PAKIET 5 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MYJNI ULTRADZWIĘKOWEJ
PAKIET 6 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (1)
PAKIET 7 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (2)
PAKIET 8 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (3)
PAKIET 9 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (1)
PAKIET 10 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (2)
PAKIET 11 - PREPARATY DO KONSERWACJI WIERTAREK

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.08.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2240_odpowiedzi-na-pytania.pdf

20.08.2020

Zmodyfikowana Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (Załącznik nr 2 do SIWZ)

2241_zmodyfikowana-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

26.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

2267_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

26.08.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2268_odpowiedzi-na-pytania-2.docx

26.08.2020

Zmodyfikowana Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (Załącznik nr 2 do SIWZ) (2)

2270_zmodyfikowana-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz-2.xlsx

31.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

2287_izo.pdf

17.09.2020

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (1)

2318_wybor-czesciowy-ofert-najkorzystniejsztch-1.pdf

25.09.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2345_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

01.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej 3

2354_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3.pdf

05.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2437_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

13.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2228_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

13.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2229_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-sterylizacja.docx

13.08.2020

Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (Załacznik nr 2 do SIWZ)

2230_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

20.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2239_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf