• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 10.02.2020 r.
Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  14.02.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 18.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18.02.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratoriów Analitycznych i Laboratorium Mikrobiologicznego przy ul. Władysława Truchana 7, zakup i dostawa testów, odczynników chemicznych do metod manualnych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego znajdującego się przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników, preparatów, materiałów zużywalnych dla potrzeb Pracowni Histopatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Pakiet 1 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (1)
Pakiet 2 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (2)
Pakiet 3 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (3) - wyposażenie  do cytowirówki  MPW - 223c
Pakiet 4 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (4)
Pakiet 5 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (5) - Szkło laboratoryjne
Pakiet 6 - Drobny sprzęt  laboratoryjny (6)
Pakiet 7 - Pojemnik transportowy do badań mikrobiologicznych moczu
Pakiet 8 - Zestaw do badań parazytologicznych
Pakiet 9 - Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne do metod manualnych z użyczeniem automatycznego czytnika pasków do moczu
Pakiet 10 - Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – histopatologia
Pakiet 11 – Immunohistochemia
Pakiet 12 -Zestaw do wykrywania Her2

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1675_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.02.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1676_siwz-drobny-sprzet-laboratoryjny.docx

06.02.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa -Załącznik nr 2 do SIWZ

1677_sac.xlsx

12.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1687_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

12.02.2020

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

1688_przesuniecie-terminu-skladania-ofert-.pdf

13.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1689_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

13.02.2020

Odpowiedzi na pytania

1691_odpowiedzi-na-pytania.pdf

13.02.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy

1692_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

13.02.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1693_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xlsx

18.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

1698_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

26.02.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1730_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

14.04.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1908_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf