• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 14.08.2020 r.
Termin składania ofert: 18.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18.08.2020 r. godz. 10:15

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2). Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z jednostek SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla Dorosłych) oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 (Szpital dla Dzieci).

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych.
Platformy dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.09.2020

Ogłoszenie o udzieleniu

2311_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

10.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2224_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

10.08.2020

SIWZ

2225_siwz.docx

10.08.2020

Istotne postanowienia umowne

2226_istotne-postanowienia-umowne.docx

18.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

2238_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

25.08.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2264_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf