• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 18.12.2020 r.
Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.12.2020 r. godz. 10:15

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 28.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  28.12.2020 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet 1 Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej
Pakiet 2 System płytkowy do otwartej osteotomii
Pakiet 3 Śruby kaniulowane
Pakiet 4 Ostrza do shavera jednorazowe
Pakiet 5 Urządzenie do usuwania płynów
Pakiet 6 Rękojeść oscylacyjna
Pakiet 7 Zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego
Pakiet 8 Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym
Pakiet 9 Drut Kirschnera
Pakiet 10 Płytki do leczenia deformacji stopy
Pakiet 11 Wielorazowe ostrza do nasadki GB660R Acculan 3Ti
Pakiet 12 Endoproteza cementowa stawu kolanowego (1)
Pakiet 13 Endoproteza cementowa stawu kolanowego (2)
Pakiet 14 Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego
Pakiet 15 Endoproteza stawu biodrowego całkowita bezcementowa przynasadowa
Pakiet 16 Forma dla implantu stawu kolanowego
Pakiet 17 Forma dla implantu stawu biodrowego
Pakiet 18 Płytki do zespoleń złamań kostki bocznej (kości strzałkowej)
Pakiet 19 Elementy stabilizatorów zewnętrznych 1
Pakiet 20 Elementy stabilizatorów zewnętrznych 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.12.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2564_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

28.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

2586_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

21.01.2021

Wybór oferty najkorzystniejszej

2616_48.19-wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

15.02.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510415516-N-2021

2662_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

14.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 766359-N-2020

2537_ogloszenie-o-zamowieniu-766359-n-2020.pdf

14.12.2020

SIWZ

2538_siwz.doc

14.12.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

2539_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xlsx

14.12.2020

Załącznik 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowne (dostawy sukcesywne)

2540_zalacznik-4-do-siwz-istotne-postanowienia-umowne-dostawy-sukcesywne.docx

14.12.2020

Załącznik 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowne (bank implantów)

2541_zalacznik-4-do-siwz-istotne-postanowienia-umowne-bank-implantow.docx

21.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2563_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf