• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 21.05.2020 r.
Termin składania ofert: 05.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2020 r. 
godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.06.2020 r.  godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług prania wraz z dzierżawą (Nr sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/ 19 /2020):

 • bielizny pościelowej
 • bielizny pościelowej dziecięcej, ubranek, śpiochów, becików itp.
 • bielizny operacyjnej barierowej, ubrań, pidżam,
 • odzieży ochronnej – typu: fartuchy, bluzy, spodnie, sukienki,
 • materacy, poduszek, kocy
 • pozostałych asortymentów: firankek, obrusów, mopów, ręczników, ściereczek, materacy/mat rehabilitacyjnych, dywaników, zasłon i żaluzji przeznaczonych do prania wodnego lub czyszczenia chemicznego.

 oraz oznakowanie asortymentu zgodnie z systemem RFID lub równoważnego wraz z transportem prania do jednostek organizacyjnych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie w okresie 36 miesięcy.

 Wykonawca zobowiązany jest do:

 • świadczenia usługi prania, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasowania, drobnych napraw krawieckich uszkodzonej bielizny będącej własnością Zamawiającego,
 • świadczenia usług prania, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasowania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej będącej własnością Wykonawcy,
 • wdrożenia systemu RFID lub równoważnego
 • odbioru i załadunku brudnej bielizny oraz dostawy i rozładunku czystej bielizny (własnym transportem).
 • Konfekcjonowanie bielizny czystej na oddziały oraz jej dystrybucja na oddziały szpitalne wykonywana będzie codziennie przez pracowników Wykonawcy. Czysta bielizna zgodnie z rodzajem, ilością i oznakowaniem (system RFID asortymentu) przekazywana będzie siłami Wykonawcy bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala i będzie poskładana asortymentowo i zabezpieczona przed zabrudzeniem; odzież ochronna na wieszakach musi być zafoliowana.

 Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym ilości i rodzaj dzierżawionej bielizny.

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.05.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2026_odpowiedzi.pdf

17.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu (2020-OJS137-337542-pl)

2131_2020-ojs137-337542-pl-ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

24.06.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2081_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

10.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

2054_informacja-z-otwarcia.pdf

03.06.2020

Zmodyfikowany zał.2 do SIWZ z dnia 03.06.2020

2043_zmodyfikowany-zal.2-do-siwz-z-dnia-03.06.2020.docx

03.06.2020

Odpowiedzi na pytania cz. II

2042_odpowiedzi-cz.2.pdf

03.06.2020

2020-OJS106-257626-pl Sprostowanie (3)

2041_2020-ojs106-257626-pl-sprostowanie-3.pdf

29.05.2020

2020/S 104-251953 Sprostowanie (2)

2037_sprostowanie-2.pdf

25.05.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

2027_opz-zalacznik-nr-2-zmodyfikowany.docx

05.05.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa najmu

1962_umowa-najmu-zal.-8-do-siwz.docx

12.05.2020

2020-OJS092-220663 Sprostowanie

1992_2020-ojs092-220663-pl-sprostowanie.pdf

11.05.2020

Sprostowanie zapisów SIWZ

1988_sprostowanie-siwz.pdf

05.05.2020

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny

1967_kluczpubofertapostepowanieid70acc38a-5d72-4e18-bfdc-8d90f4c89bed.asc

05.05.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

1966_espd-request.zip

05.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS087-207757

1964_2020-ojs087-207757-pl.pdf

05.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1965_zp192020-siwz.docx

05.05.2020

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

1963_opz-zalacznik-nr-2.docx