• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 03.09.2020 r.
Termin składania ofert: 18.09.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18.09.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu 2020-OJS250-624418-pl

2573_ogloszenie-o-udzieleniu-2020-ojs250-624418-pl.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 74

2304_zalacznik-do-pytania-nr-74.pdf

09.11.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2443_wybor-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

09.11.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej (2)

2442_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

18.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

2319_informacja-z-otwarcia.pdf

14.09.2020

2020-OJS178-429900-pl Ogłoszenie o sprostowaniu

2314_2020-ojs178-429900-pl-ogloszenie-o-sprostowaniu.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 81

2307_zalacznik-do-pytania-nr-81.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 75, 78

2306_zalacznik-do-pytania-nr-75-78.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 76, 79

2305_zalacznik-do-pytania-nr-76-79.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 9

2303_zalacznik-do-pytania-nr-9.pdf

09.09.2020

Załącznik do pytania nr 10

2302_zalacznik-do-pytania-nr-10.pdf

09.09.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2308_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

09.09.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2299_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

18.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 159-387462

2233_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2020.s-159-387462.pdf

09.09.2020

Odpowiedzi na pytania

2298_odpowiedzi-na-pytania.pdf

18.08.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2236_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

18.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2235_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx