• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 31.08.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.08.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 10.08.2018 r.

UWAGA
Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wadium:
z 31.08.2018 r. godz. 1000 na 12.09.2018 r. godz. 1000

oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 31.08.2018 r. godz. 1030 na 12.09.2018 r. godz. 1030

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7”

Pakiet 1 - Odczynniki latexowe oraz do analizy płynów ustrojowych
Pakiet 2 - Hematologia - odczynniki do aparatu Medonic M 20S
Pakiet 3 - Badania immunoenzymatyczne

Pakiet 4 - Zestawy do badań cytochemicznych
Pakiet 5 - Odczynniki w substancjach i roztworach.
Pakiet 6 - Serologia grup krwi czynnika Rh i prób zgodności
Pakiet 7 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1)
Pakiet 8 - Odczynniki alergologiczne (1)

Pakiet 9 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet 10 - Nożyki do testów punktowych

Pakiet 11 - Zestawy do testów naskórkowych
Pakiet 12 - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji
Pakiet 13 - Generatory
Pakiet 14 - Zestaw do barwienia metodą Grama

Pakiet 15 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ATB
Pakiet 16 - Szczepy wzorcowe
Pakiet 17 - Krążki diagnostyczne
Pakiet 18 - Testy w ampułkach
Pakiet 19 - Testy paskowe do badania lekowrażliwości bakterii
Pakiet 20 - Zestaw lateksowy dla E. coli
Pakiet 21 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej
Pakiet 22 - Osocze królicze
Pakiet 23 - Krew zwierzęca
Pakiet 24 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ARCHITECT Ci 4100
Pakiet 25 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
Pakiet 26 - Odczynniki i akcesoria do aparatu Rapidlab 1265
Pakiet 27 - Odczynniki i akcesoria do aparatu BN ProSpec
Pakiet 28 - Odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej ID-System firmy DiaMed

Pakiet 29 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet 30 - Komory do testów płatkowych

Pakiet 31 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet 32 - Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylorii
Pakiet 33 - Odczynniki do cytometru przepływowego firmy Becton Dickinson
Pakiet 34 - Podłoża do badań mikrobiologicznych
Pakiet 35 - Produkty do wykonywania antybiogramów
Pakiet 36 - Podłoża do analizatora BACT ALERT 3D60
Pakiet 37 - Szybkie testy płytkowe
Pakiet 38 - Odczynniki do aparatu do diagnostyki alergologicznej UNICAP 100

Pakiet 39 - Testy do manualnej, biochemicznej identyfikacji bakterii i grzybów z mykogramem
Pakiet 40 - Testy do diagnostyki na systemie EUROLINEscan metoda immunoblot
Pakiet 41 - Test kasetkowy do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu
Pakiet 42 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ARCHITECT Ci 4100 (2)


Załączniki

Data dodania Załącznik
20.12.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

519_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-2018-ojs245-560990-pl.pdf

18.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (1)

160_wybor-oferty-najkorzystniejszej-1h404.pdf

23.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (2)

161_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2h404.pdf

31.10.2018

Wybor oferty najkorzystniejszej (4)

221_wybor-oferty-najkorzystniejszej-4.pdf

29.08.2018

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2018/S 165-376852

163_zp-63-2018-ogl-o-zm-2018-ojs165-376852-plh404.pdf

25.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (3)

205_wybor-oferty-najkorzystniejszej-3-wykonawcy.pdf

24.07.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

165_zp-63-2018-sach404.xls

14.09.2018

Unieważnienie poszczególnych pakietów

166_zp-63-2018-uniewaznienie-pakietowh404.pdf

16.08.2018

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 16.08.2018 r.

158_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacjih404.pdf

16.08.2018

Zmodyfikowany SAC - pakiet 24, 38

167_zp-63-2018-zmodyfikowany-sac-pakiet-24-38h404.xls

27.08.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

168_zp-63-2018-zmodyfikowany-sach404.xls

05.09.2018

Zmodyfikowany SAC - pakiet 33

169_zp-63-2018-zmodyfikowany-sac-pakiet-33-2h404.xls

16.08.2018

Informacja Zamawiającego

170_informacja-zamawiajacegoh404.pdf

24.07.2018

JEDZ

171_jedzh404.zip

12.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

172_izoh404.pdf

27.08.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 27.08.2018 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert

173_odpowiedzi-na-pytania-z-dn-27082018h404.pdf

24.07.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

164_zp-63-2018-siwz-dostawa-odczynnikowh404.doc

24.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 140-319781

162_zp-63-2018-ogl-o-zam-2018-s-140-319781h404.pdf

05.09.2018

Sprostowanie odpowiedzi z dnia 27.08.2018 r.

159_sprostowanie-odpowiedzi-z-dn-27082018-rh404.pdf