• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 14.12.2020 r.
Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.12.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni -1
Pakiet nr 2 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk
Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie powierzchni-preparaty gotowe do użycia 1
Pakiet nr 4 - Dezynfekcja i mycie narzędzi
Pakiet nr 5 - Dezynfekcja, mycie, pielęgnacja skóry, błon śluzowych i ran
Pakiet nr 6 - Preparaty stosowane w myjni endoskopowej typu Olympus ETD-3
Pakiet nr 7 - Preparaty stosowane w myjni dezynfektorach
Pakiet nr 8 - Spirytus medyczny i alkohol etylowy skażony
Pakiet nr 9 - Formaldehyd
Pakiet nr 10 - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
Pakiet nr 11 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni -2
Pakiet nr 12 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk oraz ciała
Pakiet nr 13 - Dezynfekcja, mycie rąk /system zamknięty /
Pakiet nr 14 - Dezynfekcja i mycie powierzchni-preparaty gotowe do użycia 2
Pakiet nr 15 - Preparaty do myjni automatycznych /narzędzia/
Pakiet nr 16 - Środki dezynfekcyjne do myjni endoskopowej
Pakiet nr 17 - Środki dezynfekcyjne do komory hiperbarycznej

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.12.2020

Odpowiedzi na pytania

2554_odpowiedzi-na-pytania.pdf

22.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

2572_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

29.01.2021

Wybór oferty najkorzystniejszej

2628_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

01.03.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2701_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

10.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2506_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

10.12.2020

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

2507_formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

10.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2508_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

10.12.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ

2509_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

17.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2551_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

17.12.2020

Zmodyfikowany Załacznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2552_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx