• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Postępowanie z „wolnej ręki” pod nazwą „Usługa serwisowa nad SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi(CPV:  50400000-9, kat. 1) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986, dalej w treści: UPZP).

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.08.2019

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 550169375-N-2019

1163_ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-550169375-n-2019.pdf

24.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1249_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf