• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 20.04.2020 r.
Termin składania ofert: 04.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  04.05.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o szczegółowych parametrach opisanych w pkt. 3.6 SIWZ oraz § 3 Istotnych postanowień umownych (załącznik nr 6 do SIWZ).

Załączniki

Data dodania Załącznik
01.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1878_siwz.doc

01.04.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

1879_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

01.04.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny

1880_kluczpubofertapostepowanieid62399c9c-143b-4c9b-97fc-e9b6c637f8ac.asc

01.04.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

1881_espd-request.zip

21.04.2020

Odpowiedzi na pytania

1930_odpowiedzi-na-pytania-www.pdf

04.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

1957_informacja-z-otwarcia.pdf

05.05.2020

Unieważnienie postępowania

1968_uniewaznienie.pdf

07.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020S 089-211959

1974_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2020s-089-211959.pdf

01.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1877_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf