• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 20.05.2020 r.
Termin składania ofert: 25.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  25.05.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW

Termin składania ofert: 27.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  27.05.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gotowych dań w słoiczkach oraz preparatów do żywienia enteralnego dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w Istotnych Postanowieniach Umownych oraz SAC.

 

Pakiet 1 – Dostawa gotowych dań w słoiczkach dla dzieci                                         

Pakiet 2 Preparaty do żywienia enteralnego (1)

Pakiet 3 Preparaty do żywienia enteralnego (2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
15.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2000_siwz-sloiczki.docx

15.05.2020

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

2001_sac.xlsx

21.05.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

21.05.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2020_odpowiedzi.pdf

21.05.2020

Zmodyfikowany SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

2021_sac-zmodyfikowany.xlsx

25.05.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2023_odpowiedzi-2.pdf

27.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

2032_informacja-z-otwarcia.pdf

02.06.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2040_wybor-czesciowy.pdf

05.06.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2051_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

09.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2110_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

15.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1999_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf