• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.02.2021 r.
Termin składania ofert: 11.02.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  11.02.2021 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków kontrastowych dla Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1)
Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2)
Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3)
Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4)

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.02.2021

Informacja z otwarcia ofert

2654_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

25.03.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2727_ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

22.02.2021

Wybór oferty najkorzytsniejszej

2698_wybor-oferty-najkorzytsniejszej.pdf

03.02.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2638_swz.docx

03.02.2021

Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy

2639_zalacznik-nr-6-do-swz-projektowane-postanowienia-umowy.docx

03.02.2021

Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2641_zalacznik-nr-2-do-swz-sac.xlsx

03.02.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

2642_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

08.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2647_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

08.02.2021

Odpowiedzi na zapytania

2648_odpowiedzi-na-zapytania.docx

08.02.2021

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - SAC

2650_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-swz-sac.xlsx