• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 19.06.2020 r.
Termin składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  23.06.2020 r. godz. 10:30
                               UWAGA
Termin składania ofert: 25.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  25.06.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Mopy, uchwyty nakładki
Pakiet 2 – Środki czyszczące, myjące, polerujące
Pakiet 3 – Papiery, ręczniki, pojemniki
Pakiet 4 – Artykuły do utrzymania czystości
Pakiet 5 – Worki, woreczki spożywcze
Pakiet 6 – Kosze, wózki
Pakiet 7 – Profesjonalne środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2070_ogloszenie-o-zmianie.pdf

19.06.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2071_odpowiedzi.pdf

19.06.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2072_zmodyfikowany-sac.xlsx

22.06.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2076_odpowiedzi-2.pdf

22.06.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa (2)

2077_zmodyfikowany-sac-2.xlsx

25.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

2088_informacja-z-otwarcia.pdf

08.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2109_24.10-wybor-skan.pdf

14.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2120_24.12-wybof-oferty-najkorzystniejszej.pdf

05.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2208_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

15.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2061_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

15.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2062_siwz-ostateczne-na-www.docx

15.06.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2063_gospodarcze-ost.xlsx