• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 31.07.2020 r
Termin składania ofert: 17.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.08.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz pasków testowych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby badań ogólnych moczu w dwóch Laboratoriach Zamawiającego - zlokalizowanych przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 w ChorzowieZe względu na rodzaj badań oraz lokalizację Laboratoriów przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:

PAKIET NR 1

Dostawa pasków do diagnostyki moczu, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora

PAKIET NR 2

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.08.2020

Zmodyfikowany OPZ Pakier 1 - Załącznik nr 2A do SIWZ (Truchan)

2214_zmodyfikowany-opz-pakier-1-zalacznik-nr-2a-do-siwz-truchan.doc

30.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020-OJS212-516534

2411_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2020-ojs212-516534.pdf

17.09.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2317_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

25.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020.S 164-398451 (1) - Unieważnienie

2263_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2020.s-164-398451-1-uniewaznienie.pdf

20.08.2020

Unieważnienie pakietu nr 1

2242_uniewaznienie-pakietu-nr-1.pdf

17.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

2231_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

07.08.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2217_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

07.08.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy)

2216_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

07.08.2020

Zmodyfikowany OPZ Pakier 2 - Załącznik nr 2B do SIWZ (Strzelców)

2215_zmodyfikowany-opz-pakier-2-zalacznik-nr-2b-do-siwz-strzelcow.doc

17.07.2020

Sprostowanie Ogłoszenia

2130_sprostowanie-ogloszenia.pdf

15.07.2020

UPPDO - Załącznik nr 9 do SIWZ

2128_uppdo-zalacznik-nr-9-do-siwz.docx

15.07.2020

SAC Pakiet 2 - Załącznik nr 3B do SIWZ (Strzelców)

2127_sac-pakiet-2-zalacznik-nr-3b-do-siwz-strzelcow.xlsx

15.07.2020

SAC Pakiet 1 - Załącznik nr 3A do SIWZ (Truchana)

2126_sac-pakiet-1-zalacznik-nr-3a-do-siwz-truchan.xlsx

15.07.2020

OPZ Pakiet 2 - Załącznik nr 2B do SIWZ (Strzelców)

2125_opz-pakier-2-zalacznik-nr-2b-do-siwz-strzelcow.doc

15.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-OJS135-331888

2122_ogloszenie-o-zamowieniu-2020-ojs135-331888-pl.pdf

15.07.2020

OPZ Pakiet 1 - Załącznik nr 2A do SIWZ (Truchana)

2124_opz-pakier-1-zalacznik-nr-2a-do-siwz-truchan.doc

15.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2123_siwz.docx