• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 04.09.2020 r.
Termin składania ofert: 08.09.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  08.09.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS Asseco Poland S.A, zainstalowanym w obu jednostkach organizacyjnych (tj. przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11). Szczegółowy zakres usługi został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ), który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

Załączniki

Data dodania Załącznik
15.09.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2315_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

23.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2390_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

31.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 579155-N-2020

2283_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-579155-n-2020.pdf

31.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2284_siwz.docx

31.08.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2285_zalacznik-2-opz.docx

31.08.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne

2286_istotne-postanowienia-umowne.docx

08.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

2293_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf