• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 03.09.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.10.2018 opublikowane w BZP pod nr 500239521-N-2018

120_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-05102018-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500239521n2018h414.pdf

28.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 609486-N-2018

121_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-609486-n-2018h414.pdf

13.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

118_informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-13092018h414.pdf

03.09.2018

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500210109-N-2018 o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu

119_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500210109-n-2018-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniuh414.pdf

03.09.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

110_oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-zalacznik-nr-4-do-siwzh414.docx

03.09.2018

Odpowiedzi na pytania część 2 oraz zmiana do SIWZ

111_pytani-i-odpowiedzi-oraz-zmiana-siwz-z-dnia-030920180001h414.pdf

25.09.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

112_rozstrzygniecie-postepowania-z-dnia-25092018r0001h414.pdf

03.09.2018

Odpowiedzi na pytania część 1 i zmiana do SIWZ, zmiana terminu

113_zp752018-odpowiedzi-na-pytania-i-zmiana-do-siwz-zmiana-terminuh414.pdf

28.08.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

114_zp752018-specyfikacjah414.docx

28.08.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

115_zp752018-zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowah414.xlsx

03.09.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa na dzień 03.09.2018

116_zp752018-zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-na-dzien-03092018h414.xlsx

28.08.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy

117_zp752018-zalacznik-nr-8-do-siwz-projekt-umowy-gazy-zbiornikih414.docx