• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 10.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 10.09.2018 r. godz. 10:30


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej


Pakiet 1 - Leki (1) 
Pakiet 2 - Leki (2) 
Pakiet 3 - Leki (3) 
Pakiet 4 - Leki (4) 
Pakiet 5 - Leki (5) 
Pakiet 6 - Leki (6) 
Pakiet 7 - Leki (7) 
Pakiet 8 - Leki (8) 
Pakiet 9 - Leki (9) 
Pakiet 10 - Leki (10) 
Pakiet 11 - Leki (11) 
Pakiet 12 - Leki (12)
Pakiet 13 - Leki (13) 
Pakiet 14 - Leki i substancje recepturowe 
Pakiet 15 - Narkotyki i psychotropy 
Pakiet 16 - Leki (14) 
Pakiet 17 - Leki (15) 
Pakiet 18 - Leki (16) 
Pakiet 19 - Leki (17) 
Pakiet 20 - Leki (18) 
Pakiet 21 - Leki (19) 
Pakiet 22 - Leki (20) 
Pakiet 23 - Leki (21) 
Pakiet 24 - Leki (22) 
Pakiet 25 - Leki (23) 
Pakiet 26 - Leki (24) 
Pakiet 27 - Leki (25) 
Pakiet 28 - Leki (26) 
Pakiet 29 - Leki (27) 
Pakiet 30 - Leki (28) 
Pakiet 31 - Leki (29) 
Pakiet 32 - Cytostatyki (1) 
Pakiet 33 - Cytostatyki (2) 
Pakiet 34 - Cytostatyki (3) 
Pakiet 35 - Cytostatyki (4) 
Pakiet 36 - Cytostatyki (5) 
Pakiet 37 - Cytostatyki (6) 
Pakiet 38 - Interferon 
Pakiet 39 - Immunoglobuliny (1) 
Pakiet 40 - Immunoglobuliny (2) 
Pakiet 41 - Albuminy 
Pakiet 42 - Szczepionki 
Pakiet 43 - Płyny infuzyjne
Pakiet 44 - Preparaty do leczenia żywieniowego droga przewodu pokarmowego
Pakiet 45 - Płyny infuzyjne, płyny do injekcji w ampułkach, żywienie do i pozajelitowe
Pakiet 46 - Płyny infuzyjne i żywienie pozajelitowe
Pakiet 47 - Leki na import docelowy
Pakiet 48 - Leki (30)
Pakiet 49 - Interferon (2)
Pakiet 50 - Leki (31)
Pakiet 51 - Leki (31)
Pakiet 52 - Leki (32)
Pakiet 53 - Leki (34)
Pakiet 54 - Leki (35)
Pakiet 55 - Leki (36)
Pakiet 56 - Leki (37)
Pakiet 57 - Leki (38)
Pakiet 58 - Interferon (3)
Pakiet 59 - Leki (39)
Pakiet 60 - Leki (40)
Pakiet 61 - Leki (41)
Pakiet 62 - Wyrób med.
Pakiet 63 - Leki (42)
Pakiet 64 - Preparaty krwiopochodne -wysoce specyficzne
Pakiet 65 - Antybiotyki
Pakiet 66 - Leki (43)
Pakiet 67 - Immunoglobuliny (3)


Załączniki

Data dodania Załącznik
13.12.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

457_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-2.pdf

19.10.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

138_wybor-czesciowy-1-wwwh407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytań 6 i 7

139_zalacznik-do-pytania-6-i-7h407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytania 8

140_zalacznik-do-pytania-8h407.pdf

23.11.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1).pdf

294_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-1.pdf

06.11.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

224_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3-www.pdf

31.10.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

220_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

24.08.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 24.08.2018 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert

153_odpowiedzi-na-pytania-zmiana-terminuh407.pdf

28.08.2018

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

136_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-lekih407.pdf

10.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

152_informacja-z-otwarciah407.pdf

26.07.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3 do SIWZ

151_jedzh407.zip

26.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 26.07.2018r. w Suplemencie do DZUUE pod nr 2018/S 142-324269

150_2018-ojs142-324269-plh407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytania 12

141_zalacznik-do-pytania-12h407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytania 13

142_zalacznik-do-pytania-13h407.pdf

26.07.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

147_zp-62-2018-siwz-leki-2018h407.doc

07.09.2018

Informacja Zamawiającego

149_informacja-zamawiajacegoh407.pdf

24.08.2018

Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ

148_zp-62-2018-zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwzh407.xlsx

26.07.2018

Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ

146_zp-62-2018-zalacznik-nr-2-do-siwzh407.xlsx

24.08.2018

Załącznik do pytania 38

145_zalacznik-do-pytania-38h407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytania 14

144_zalacznik-do-pytania-14h407.pdf

24.08.2018

Załącznik do pytania 15

143_zalacznik-do-pytania-15h407.pdf

15.10.2018

Sprostowanie informacji z otwarcia z dnia 15.10.2018 r.

137_sprostowanie-informacji-z-otwarciah407.pdf